Internet pre firmy

Firemným zákazníkom poskytujeme vyhradené linky s garanciou kvality
aj dostupnosti služieb. Jedná sa o internet bez kompromisov
a s maximálnou starostlivosťou.

Office Lite

Dátovo neobmedzené
pripojenie s rýchlosťou
15 Mbit/s.

 

17,00 €

 

15,00 €

mesačne s viazanosťou 24 mesiacov
 

18,00 €
mesačne bez viazanosti
 

25 €

poplatok za zriadenie

Office Klasik

Dátovo neobmedzené
pripojenie s rýchlosťou
20 Mbit/s.

 

18,50 €

 

16,00 €

mesačne s viazanosťou 24 mesiacov
 

19,00 €
mesačne bez viazanosti
 

25 €

poplatok za zriadenie

Office Maxi

Dátovo neobmedzené
pripojenie s rýchlosťou
30 Mbit/s.

 

22,00 €

 

18,50 €

mesačne s viazanosťou 24 mesiacov
 

23,00 €
mesačne bez viazanosti
 

20 €

poplatok za zriadenie

CENNÍK DOPLNKOVÝCH SLUŽIEB

ProduktCena
Wi-Fi router b/g/n49 €
Wi-Fi router b/g30 €
Sieťová karta do PCI / 100 Mbit (Ethernet IEEE/802.3, RJ4517 €
Switch 8 portový / 100 Mbit25 €
UTP kábel (pri inštalácii pripojenia zdarma) inak0,90 € / m
Sieťová zásuvka na omietku17 €
Bezdrôtový USB adaptér25 €
Obhliadka u klienta, vypracovanie cenovej ponukybezplatne
Nastavenie zariadenia (pri inštalácii)25 €
Zriadenie a prevádzka verejnej IP adresy4 €
Zasielanie faktúr fyzickým osobám v papierovej forme poštou0,90 €
ProduktCena
Znovu pripojenie po neuhradení platby (do 10 dní)5€
Znovu pripojenie po neuhradní platby (po 10 dňoch)30 €
Príjazd k zákazníkovi na servis (vinou užívateľa)25 €
Príjazd k zákazníkovi na servis (vinou poskytovateľa)bezplatne
Sťahovanie linky (prekládka miesta pripojenia)29 €
Kópia faktúry alebo iného administratívneho dokladubezplatne
Zaslanie 1. upomienky €5 €
Servisný výjazd technika mimo pracovnú dobu to je v inú dobu ako Pondelok až Piatok od 11:00 do 20:0025 €
Optický kábel (4 vlákno, PVC izolácia)0,90 € / m
Sms Upomienka Bezplatnebezplatne

Inštalácia pri službe bez viazanosti je spoplatnená sumou 80€.
Inštalácia počas víkendov je spoplatnená sumou 20€.